Skip to content
菲律賓語單字

Aalis

單字特性

🌱 字根alis
🔗 詞綴-um-
🌎 詞性動詞
▶️ 發音

解釋與意義

將會離開,將會出發,將會遠離,將會出去.


動詞狀態

原形狀態已經發生正在發生預期發生近期發生
Umalis UmalisUmaalis Aalis Kaaalis

範例句子

AudioTagalogTranslation
Aalis siya mamaya.他/她會晚點離開.
Nagpasya siyang aalis na lang.他/她決定要直接離開.
Aalis ang mga magulang niya bukas.他/她的父母明天會出發.
Aalis ba ako o hindi?我要離開嗎?
Sino ang aalis?誰會離開?
Aalis kami sa bahay ng tito ko.我們會離開叔叔家.
Bakit siya aalis?為什麼他要離開?
Aalis na ba siya sa trabaho niya?他已經要離開工作了嗎?
Walang aalis sa bahay na ito!沒人將會出去這間房子!
Paano siya aalis doon?他要怎麼從那裡離開?